Nạn Đói Năm 1945 Ở Việt Nam
G.S Văn Tạo - G.S Furuta Moto

Nạn Đói Năm 1945 Ở Việt Nam

Nạn đói năm 1945 là thảm kịch diễn ra trong thời kì quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam, người Việt Nam đều biết đến sự kiện này và mức độ thảm kịch ghê gớm của nó. Tuy nhiên ở Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới thì chỉ có ít người biết đến nạn đói 1945 ở Việt nam hoặc có người biết đến nhưng lại không tin mức độ tàn khốc của thảm kịch này. Ngay cả những người Việt trẻ sinh ra và đang sống hạnh phúc trong những năm tháng hòa bình này không hẳn ai cũng nhớ tới nỗi khổ nhục kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt với hơn 2 triệu đồng bào đã chết trong sự đày đọa đến tận cùng của cái đói.

Công trình nghiên cứu Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam đã được Viện Sử học Việt Nam xuất bản năm 1995, GS Văn Tạo và GS Furuta Motoo đồng chủ biên cùng 14 tác giả khác là cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học. bằng phương pháp nghiên cứu thực chứng và tư liệu lịch sử điều tra trên quy mô từng làng, từ Quảng Trị trở ra Bắc, công trình nghiên cứu này đã chọn ra 23 làng, đối với từng làng điều tra tổng dân số vào thời điểm năm 1945, phân chia các hộ gia đình và làm rõ số người bị chết bởi nạn đói ở từng hộ. Qua đó đã đưa ra chứng cứ cụ thể về mức độ thiệt hại tương đương giữa nạn đói năm 1945 ở Việt Nam với nạn đói cuối thế kỉ 18 ở Nhật Bản. Dựa trên khối tư liệu đồ sộ được xử lý nghiêm túc hiếm có, công trình vừa dựng lại thảm trạng chết đói của người Việt, vừa phân tích cặn kẽ tội ác của phát xít Nhật. Với sự hợp tác của đội ngũ tri thức từ cả hai nước, đây là công trình công phu độc nhất có cái nhìn khách quan thấu suốt vào sự thật lịch sử nạn đói năm 1945 ở Việt Nam.

BÌNH LUẬN

CÙNG THỜI KỲ

Việt Nam sử lược

Trần Trọng Kim

An Nam chí lược

Lê Tắc biên soạn

An Nam Truyện

Châu Hải Đường