TS. Nguyễn Văn Hưởng

Trong những ngày đầu tháng 1/2019, Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 40 năm xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot, đưa đất nước Campuchia trở lại nền quân chủ phát triển thịnh vượng. Cũng trong dịp này, các hãng thông tấn Việt Nam và quốc tế đều đưa tin về phán quyết của các thẩm phán Campuchia và quốc tế tại tòa án Campuchia ngày 16/11/2018 đối với Nuon Chea và Khieu Samphan, hai trong những tên cầm đầu chế độ Khơ-me dân chủ phạm tội ác chiến tranh. Đây là một thắng lợi được coi là vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn của nhà nước Hoàng gia Campuchia và nhân dân Campuchia đã kiên trì đấu tranh bảo vệ chân lý liên tục trong suốt 40 năm vừa qua. Thắng lợi này tự nó đã khẳng định sự thất bại của những mưu đồ đen tối đã có hàng thập kỷ nuôi dưỡng, bảo vệ bọn diệt chủng Pol Pot để thực hiện mục đích của họ.

Nuon Chea, một lãnh đạo Khmer Đỏ

Sự khẳng định công lao to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và của nhân dân Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, khôi phục đất nước Campuchia, được Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia khẳng định tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm tiêu diệt chế độ Khơ-me Đỏ ngày 7/1/2019 tại Phnom Penh là một sự khẳng định với toàn thế giới rằng Việt Nam là đất nước đã có công với nhân loại tiêu diệt họa diệt chủng Pol Pot cứu nhân dân Campuchia, cứu nhân loại, dù các thế lực phản động có xuyên tạc vu khống đến đâu cũng không thể phủ nhận được điều đó. Những năm gần đây, khi tiếp xúc với các vị khách quốc tế, họ chia sẻ với Việt Nam về vấn đề Campuchia và cảm ơn Việt Nam đã cho họ nhận thức được tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.

Cuộc diệt chủng ở Campuchia do bọn Pol Pot gây ra từ năm 1975 đến 1979 với khoảng gần 2 triệu người chết, môi trường sống bị tàn phá thảm khốc, là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất của loài người trong thế kỷ thứ 20, đã bị hai nước Campuchia và Việt Nam tiêu diệt ngày 7/1/1979.

Là những người được chứng kiến trực tiếp sự kiện lịch sử Việt Nam giúp Campuchia đánh đuổi Khơ-me Đỏ ngay từ những ngày đầu tiên và cho đến ngày kết thúc, xin chúc mừng những gì hai nước chúng ta đã đạt được, tỏ lòng khâm phục tinh thần kiên định, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn trở ngại của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, của các luật sư, thẩm phán Campuchia và quốc tế, để cuối cùng đạt được mục đích cao cả soi rọi lương tâm của loài người. Xin chúc mừng những thành tựu Campuchia đã giành được và sự thủy chung gắn bó giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Thắng lợi của Campuchia khẳng định một điều: dù có che đậy đến đâu chăng nữa, cái ác vẫn bị phơi bày, cái thiện bao giờ cũng được trường tồn, tỏa sáng – chân lý không thuộc về kẻ mạnh; nhưng cũng cho chúng ta một nhận thức, muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh gian khổ, kể cả hy sinh xương máu, vì công lý và thực tế đôi khi không cùng nhau.

BÌNH LUẬN

BÀI BÌNH LUẬN KHÁC