Bình luận

Nguyên Mi

Định vị quan hệ châu Âu và Trung Quốc trong bối cảnh mới

Cả Trung Quốc và EU đều ý thức được vai trò, vị thế và tiềm lực của mỗi bên cũng như sự cần thiết của việc tái khởi động các cuộc đối thoại ở nhiều cấp khác nhau để duy trì quan hê song phương và giải quyết những vấn đề toàn cầu.
Nguyên Mi
Nguyên Mi
Bình Minh

Tại sao phát triển giao thông lại là nhiệm vụ trọng tâm quốc gia năm 2023?

Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu cần được ưu tiên thực hiện trong năm 2023 và phát triển giao thông phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Bình Minh
Bình Minh
Xuân Sơn

Các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Ukraine nói lên điều gì?

Kết quả lá phiếu ở các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc cho thấy thế giới đã hình thành sự phân tuyến rõ rệt xung quanh cuộc chiến ở Ukraine. Sự phân tuyến ít thay đổi sau 6 lần bỏ phiếu ở Đại hội đồng.
Xuân Sơn
Xuân Sơn

Tác giả

Xuân Sơn

Bàn về sự thức tỉnh chính trị thế giới hiện nay

Chưa bao giờ, thế giới lại chứng kiến những thức tỉnh chính trị mới như bây giờ. Tưởng như quan niệm dân chủ phương Tây và xu thế hội nhập đã thắng thế hoàn toàn như sau Chiến tranh lạnh, nhưng thực tế không như vậy.
Xuân Sơn
Trần Hà

Xung đột Ukraine sẽ đi về đâu?

Trong lịch sử các cuộc xung đột kéo dài hơn một năm có khả năng sẽ kéo dài vài năm nữa và khó chấm dứt ngay được. Tuy nhiên, các nước phương Tây không muốn lâm vào tình thế xung đột kéo dài và không thể tạo lợi thế cho Ukraine.
Trần Hà
Bình Minh

Đánh thức tiềm năng ngành dịch vụ của Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng

Khu vực dịch vụ đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn so với các quốc gia so sánh khác.
Bình Minh
Nguyên Mi

Ngoại giao Việt Nam: Cột trụ của hòa bình và phát triển

Vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ, những tác động đa chiều và phức tạp của tình hình quốc tế, Ngoại giao Việt Nam đã giữ vững vai trò là một trong những trụ cột quốc gia và đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng tích cực.
Nguyên Mi
Xuân Sơn

Kinh tế Việt Nam từ góc nhìn nước ngoài

Trong lúc toàn cầu đang phải đối mặt với khủng hoảng sau Covid-19, Việt Nam được đánh giá là quốc gia phục hồi kinh tế nhanh sau đại dịch.
Xuân Sơn
Nguyên Mi

Nhật Bản: Bước điều chỉnh lớn về chiến lược

Nhật Bản muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Nhật Bản không chỉ là một cường quốc kinh tế, mà cao hơn nữa, Nhật Bản cần có vị trí và vai trò xứng đáng trong việc tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Nguyên Mi
Xem thêm