Những bức thư Bác Hồ gửi Tổng thống Mỹ

Hồ sơ Lầu Năm Góc (giải mật năm 2011) cho thấy trong khoảng  thời gian giữa năm 1945-1946, bác Hồ đã nhiều lần gửi thư cho Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ (cũng như một số cường quốc khác) để đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ nền độc lập của Việt Nam và thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai nước.

29/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Harry S. Truman chia buồn về việc Đại tá Peter Dewey chỉ huy OSS tại Sài Gòn bị tử nạn.

17/10/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Tổng thống Truman đề nghị để Việt Nam tham gia Hội đồng Cố vấn về Viễn Đông.

Bức điện do Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry S. Truman ngày 17/10/1945, đề nghị để Việt Nam tham gia Hội đồng Cố vấn về Viễn Đông.22/10/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến Ngoại trưởng Mỹ James Byrnes, đề nghị Liên Hiệp Quốc quan tâm đến việc Pháp gây hấn và cử phái đoàn điều tra đến Đông Dương.

1/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến Ngoại trưởng Mỹ James Byrnes, thể hiện nguyện vọng gửi khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ để học tập và trao đổi văn hóa.

8/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Truman và Thống chế Tưởng Giới Thạch trình bày tình hình quân Pháp đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

23/11/1945: Bức điện từ ĐSQ Mỹ tại Trùng Khánh gửi Ngoại trưởng Mỹ, thuật lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới Tổng thống Mỹ và Tổng giám đốc Cơ quan Cứu tế Mỹ (UNRRA) kêu gọi giúp Việt Nam chống nạn đói.

26/11/1945: Báo cáo từ ĐSQ Mỹ tại Trùng Khánh đính kèm một bức điện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ngoại trưởng Mỹ, kêu gọi tất cả các quốc gia tự do trên thế giới ủng hộ nền độc lập của Việt Nam và chấm dứt cuộc xung đột ở miền Nam Việt Nam.

18/1/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Tổng thống Truman và Tướng Marshall, đề nghị Mỹ can thiệp kịp thời để giải quyết xung đột ở Việt Nam.

16/2/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Tổng thống Truman, đề nghị Mỹ giúp Việt Nam chống quân Pháp xâm lược. Trong thư có đoạn viết: “giống như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ.”

18/2/1946: Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi thư tới chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, Mỹ, Liên Xô và Anh, đề nghị các cường quốc ngăn chặn chiến tranh ở Việt Nam và đặt vấn đề Đông Dương trước Liên Hiệp Quốc.

11/9/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh điện đàm với Thư ký thứ nhất, ĐSQ Mỹ tại Paris, bày tỏ mong muốn được Mỹ trợ giúp cả về kinh tế và quân sự.

Thanh Trà tổng hợp (nguồn: Hồ sơ Lầu Năm Góc, Phần 1, Việt Nam và Hoa Kỳ, 1940-1950)

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN