Điện văn của Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ

LTS: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược quân sự thiên tài. Người không chỉ sớm hoạch định đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn thường xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo và tham gia duyệt kế hoạch nhiều chiến dịch lớn. Người cũng thường xuyên động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trước và sau các trận đánh lớn; tham dự tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những khuyết điểm cần tránh trong các trận chiến đấu. Người thực sự là linh hồn của những chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, tên tuổi kính yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cái tên ghép Việt Nam – Hồ Chí Minh trở thành huyền thoại, được biết đến rộng rãi và quí trọng trên khắp thế giới. Nhân dịp kỷ niệm trọng thể 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, Tạp chí Phương Đông trân trọng chuyển đến bạn đọc một số điện văn của Hồ Chủ Tịch, của cụ Tôn Đức Thắng, Quyền trưởng Ban Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Mặt trận Liên-Việt và của Trung ương Đảng thân ái gửi tới toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở Mặt trận Điên Biên Phủ ngày ấy...

***

ĐIỆN VĂN CỦA HỒ CHỦ TỊCH VÀ TRUNG-ƯƠNG ĐẢNG

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở Mặt trận Điện-biên phủ

Bác và Trung-ương được báo cáo về hai trận thắng đầu tiên của quân đội ta ở Điện-biên phủ. Bác và Trung-ương Đảng có lời khen các đồng chí. Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng.

Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành hoàn toàn thắng lợi cho chiến dịch này.

Ngày 15 tháng 3 năm 1954
BAN CHẤP HÀNH TRUNG-ƯƠNG
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM

(QĐND, số 133 ngày 18-3-1954)

***

HỒ CHỦ TỊCH KHEN NGỢI
Các cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong ở Mặt trận Điện-biên phủ và đồng bào địa phương

Quân ta đã giải phóng Điện-biên phủ, Bác và Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang.

Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bước đầu, chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lấy độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Bác và Chính phủ sẽ khen thưởng những cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương có công trạng đặc biệt.

Ngày 8 tháng 5 năm 1954
Chào thân ái và quyết thắng
HỒ-CHÍ-MINH

(QĐND, số 148 ngày 19-5-1954)

HỒ CHỦ TỊCH GỬI CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ Ở MẶT TRẬN ĐIỆN-BIÊN PHỦ

Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh, toàn thể các chú cũng như toàn thể cán bộ và chiến sĩ toàn quốc đã quyết tâm tranh được thắng lợi để chúc thọ Bác.

Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tùy theo điều kiện, nhưng quyết định khao.

Thế là Bác cháu ta cùng vui, vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới.
Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu Chiến sĩ Điện-biên phủ. Các chú tán thành không?

Bác dặn các chú một lần nữa chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú. Bác hôn các chú.

Bác
HỒ-CHÍ-MINH
(QĐND, số 148 ngày 16-5-1954)

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên

ĐIỆN VĂN
Của cụ TÔN-ĐỨC-THẮNG
Quyền trưởng ban Thường trực Quốc hội
và Chủ tịch Mặt trận Liên-Việt
gửi ban chỉ huy, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và anh chị em dân công tại Mặt trận Điện-biên phủ.

Giữa lúc nhân dân hậu phương đương tích cực tham gia phát động quần chúng, triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất thì tin đại thắng ở Điện-biên phủ đưa về, nỗi vui mừng không xiết kể. Trước sức tấn công mãnh liệt và dẻo dai của bộ đội ta, hơn 1 vạn 6 nghìn quân địch ở Điện-biên phủ, một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của chúng đã bị ta tiêu diệt.

Chiến dịch Điện-biên phủ là một thắng lợi lịch sử của chúng ta, một thất bại đau đớn nhất của bọn hiếu chiến Pháp và can thiệp Mỹ. Chiến thắng đó đã có một ảnh hưởng vang dội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều chiến thắng lừng lẫy vẻ vang về nhiều mặt sau này.

Chiến thắng đó đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm vô địch của bộ đội và sự cố gắng phi thường của anh chị em dân công ở Mặt trận Điện-biên phủ. Góp phần vào chiến thắng Điện-biên phủ, quân đội và nhân dân ta trên toàn quốc đã tích cực phối hợp tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Chiến thắng vẻ vang ở Điện-biên phủ càng nêu rõ sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ, tài chỉ huy của Đại tướng Tổng tư lệnh.

Thay mặt Ban Thường trực Quốc hội và Mặt trận Liên-Việt, tôi xin nhiệt liệt hoan hô tinh thần anh dũng gương mẫu của bộ đội và anh chị em dân công ở Mặt trận Điện-biên phủ, kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc.

Tôi tin tưởng rằng trên cơ sở chiến thắng mới, quân và dân ta tuân theo lời dạy của Hồ Chủ tịch, không chủ quan khinh địch, sẽ khắc phục những khó khăn mới, giành nhiều thắng lợi lừng lẫy hơn, đưa Tổ quốc đến hoàn toàn độc lập, thống nhất, dân chủ và hòa bình.

Ngày 8 tháng 5 năm 1954
Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội
Chủ tịch Mặt trận Liên-Việt
TÔN-ĐỨC-THẮNG
(QĐND, số 148 ngày 16-5-1954)

Tranh cổ động cho chiến dịch Điện Biên Phủ

NHÂN DÂN TÂY-BẮC
KÍNH GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ ĐANG CHIẾN ĐẤU
TẠI MẶT TRẬN ĐIỆN-BIÊN-PHỦ

Nhân dân Tây-Bắc vô cùng phấn khởi, biết ơn Hồ Chủ tịch, Đảng Lao Động Việt-nam, Chính phủ, và Quân đội nhân dân Việt-nam, biết ơn các đồng chí đang anh dũng chiến đấu tại Mặt trận Điện-biên phủ.

Thu-Đông năm 1952, Hồ Chủ tịch, Đảng, Chính phủ đã phái các đồng chí vào Tây-Bắc để tiêu diệt địch, giải phóng cho đồng bào, kết quả các đồng chí đã tiêu diệt, bắt sống 6.000 tên địch, giải phóng 28.000 cây số vuông đất đai Yên-bái, Sơn-la, Lai-châu, giải phóng nhân dân 11 huyện thoát khỏi ách áp bức bóc lột của giặc Pháp và bè lũ Việt gian.

Trong năm 1953 các đồng chí đã tiễu trừ 3.000 thổ phỉ ở Thuận-châu, đã đánh địch ở Lai-châu, giải phóng một miền đất đai rộng rãi, nối liền hậu phương Tây-Bắc với đất nước Trung-quốc anh em, mấy vạn đồng bào Mường-bum, Mường-tè, Sinh-hồ, Phong-thổ, Châu-lai đã được giải phóng.

Nhân dân Tây-Bắc từ già đến trẻ, từ đồng bào Xá, Mèo, U-ni, Mán, đến đồng bào Thái đều vô cùng biết ơn Hồ Chủ tịch, Đảng, Chính phủ và các đồng chí đã cứu nhân dân khỏi ách áp bức bóc lột dã man của giặc, mọi người đều được sống tự do yên ổn trong các Bản Mường và trong đại gia đình Tổ quốc Việt-nam. Một cụ già đã nói: “Nếu bộ đội không vào nhanh thì nhân dân chúng tôi đến chết hết vì thằng Tây”.

Để đáp lại công ơn như trời như biển của Hồ Chủ tịch, Đảng, Chính phủ, để đáp lại công ơn của các đồng chí, năm 1953, sau giải phóng Tây-Bắc nhân dân đã nỗ lực tăng gia sản xuất, đã đủ ăn, đủ mặc, đã đóng góp nhiều vào công sức vật lực cho kháng chiến.

THƯ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Thân ái gửi cán bộ, chiến sĩ và dân công

Trong Đông-Xuân năm nay, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích đã thu được nhiều thắng lợi rực rỡ trên các chiến trường Bắc-Trung-Nam. Chúng ta đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích, giải phóng hàng vạn cây số vuông, hàng chục vạn đồng bào, phát triển thế chủ động của ta và phá tan một phần quan trọng của kế hoạch Na-va.

Các đơn vị bộ đội chủ lực tại Mặt trận Điện-biên phủ đã anh dũng tác chiến vượt qua nhiều gian khổ và đã giành được những thắng lợi quan trọng đầu tiên trong một chiến dịch to lớn nhất từ xưa đến nay.

Hồ Chủ tịch và Chính phủ gửi lời khen ngợi:

– Tất cả cán bộ và chiến sĩ trong bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích đã anh dũng giết giặc lập công, giành độc lập cho Tổ quốc.

– Các anh chị em dân công, các đội thanh niên xung phong công tác đã khắc phục khó khăn gian khổ, ra sức thi đua tăng năng suất phục vụ tiền tuyến, góp phần với bộ đội chiến thắng quân xâm lược.

Nhân dịp này Chính phủ nhắc toàn thể cán bộ và chiến sĩ nhớ rằng địch thua đau chúng càng tăng cường hoạt động, chúng càng dùng mọi cách để tàn phá và lừa bịp đồng bào ta.

Bởi vậy các cán bộ và chiến sĩ không được chủ quan khinh địch càng phải ra sức liên tục chiến đấu để phá tan âm mưu mới của địch và tranh nhiều thắng lợi to lớn và vẻ vang hơn nữa.

Tháng 3 năm 1954
CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

(QĐND, Số 12 ngày 16-4-1954)

***

Thư của
BAN CHẤP HÀNH TRUNG-ƯƠNG
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM
Gửi các cán bộ, chiến sĩ, anh chị em dân công ở Mặt trận Điện-biên phủ và đồng bào địa phương

Thân ái gửi toàn thể các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, anh chị em dân công ở Mặt trận Điện-biên phủ và đồng bào địa phương.

Các đồng chí và đồng bào thân mến!

Sau gần nửa năm vượt mọi khó khăn gian khổ, các đồng chí và đồng bào đã nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến dịch. Nay ta đã toàn thắng, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện-biên phủ, giải phóng hoàn toàn khu Tây-Bắc. Thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta ở Điện-biên phủ và ở các chiến trường khác trong toàn quốc đang đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến lên một bước quan trọng, làm đà và gây điều kiện tốt cho nhiều thắng lợi lớn hơn nữa của ta sau này.

Do thất bại nặng nề ở Điện-biên phủ và ở các chiến trường khác, thực dân hiếu chiến Pháp và can thiệp Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, nhưng âm mưu của chúng vẫn rất thâm độc.

Toàn dân và toàn quân ta vô cùng phấn khởi trước chiến thắng vĩ đại này, nhưng vẫn phải sẵn sàng phá tan mọi âm mưu mới của địch, không vì thắng lợi to mà chủ quan khinh địch. Ta đã toàn thắng trong chiến dịch Điện-biên phủ. Song cuộc đấu tranh ái quốc để thực hiện độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình của nhân dân ta còn nhiều gian khổ gay go.

Mong toàn thể các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân công ra sức học tập những kinh nghiệm quý báu của chiến dịch này, tăng cường lực lượng của mình đặng tiến lên hoàn thành nhiệm vụ mới.

Ngày 9 tháng 5 năm 1954
BAN CHẤP HÀNH TRUNG-ƯƠNG
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM
(QĐND, số 148 ngày 16-5-1954)

Thư của ban chấp hành trung ương đảng lao động Việt Nam gửi các cán bộ, chiến sĩ, anh chị em dân công ở Mặt trận Điện-biên Phủ và đồng bào địa phương trên báo Nhân Dân ngày 16/5/1954

Tạp chí Phương Đông (số tháng 5-2020)

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN